Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prapor

Obrazek

         Na jedné výborové schůzi v roce 2005 bylo rozhodnuto, že si sbor nechá vyrobit nový vlastní prapor. Starý župní prapor z roku 1928 byl dán do Hasičského muzea v Přibyslavi. Bylo přihlíženo k historii Borové, našim rodákům a významným stavbám.

         Barva praporu, červená a bílá byla volena k pomníků KHB, kde je napsáno: „Moje barva červená a bílá, dědictví mé, poctivost a síla.“ V každém rohu praporu jsou vyobrazeny paprsky vycházejícího Slunce. Uprostřed praporu je celostátní hasičský znak a na něj je položen znak obecní. Obecní znak je tvořen červeným štítem, při pravém okraji na zeleném trávníku stojí zčásti osekaná borovice přirozené barvy. Proti ní stojí vztyčený stříbrný dvouocasý lev s korunou na hlavě, v předních tlapách drží sekeru napřaženou na borovici. Sekera je stříbrná s hnědým topůrkem. Na praporu je napsáno Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova Borová, založeno 1887.

         Borová vznikla nejspíše ve 12. století. Založili jí slovanští osídlenci a jméno Borová dostala po borovém lese, který byl v této končině typický. Proto byly dány do každého rohu praporu borové šišky. Nepřímou památkou na počátek Borové je kostel sv. Víta, přestože je ve své podstatě pozdně gotický. Proto byl dán na prapor, že má souvislost s dvěma požáry kostelní věže. Jinak je to nejstarší stavba v Borové. Nad kostelem je umístěn svatý Florián, jak ulévá oheň vodou. V této podobě je nejvíce zobrazován.

         Kdo byl svatý Florián? Svatý Florián je patronem hasičů, kominíků a zedníků. Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na konci 3. století vojenským úředníkem na území dnešních Horních Rakous. Za vlády císaře Deokleciána ve snaze obnovit upadající říši a s ní i tradiční římské pohanství, zbavoval křesťany úředních míst, propouštěl je z vojska, pronásledoval kazatele. Jeho 2-leté protikřesťanské tažení stálo věřící řadu mučedníků. Jedním z nich byl i později kanonizovaný svatý Florián. Za to, že se nechtěl vzdát své víry byl 4.května 304 s mlýnským kamenem na noze svržen z mostu na do řeky Emže, na soutoku s Dunajem. Po několika dnech vyplavalo neporušené tělo na útes. Vypráví se legenda, že přiletěl mohutný orel, který ho hlídal, a pustil k němu pouze vdovu po Floriánovi. Ta tělo pochovala na svém statku nedaleko Linze. Nad jeho hrobem byl v šestém století vystavěn klášter. Jeho ostatky byly převezeny do Říma, část ostatků získal i Karel IV. a dnes jsou uloženy v Praze v chrámu sv. Víta.

         Svatý Florián se stal patronem hasičů proto, že byl usmrcen ve vodě. Je nejvíce zobrazován jako římský voják s kopím a korouhví v ruce, jak hasí hořící dům nebo kostel. Uctívání Floriána jako patrona hasičů ovšem pochází až z 16. století, do té doby byli považováni za ochránce před ohněm svatý Vavřinec a svatá Agáta.

         Na praporu je napsáno logo: „Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně.“

Obrazek